Última hora. Comunicat del Departament d Economia sobre Santi Vidal

Comunicat del Departament d Economia sobre Santi Vidal. 27-01-2017 22.07

En relació amb les declaracions del senador Santi Vidal, el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda vol posar de manifest el següent:

És absolutament fals que el Govern de la Generalitat tingui totes les dades fiscals dels contribuents catalans. L’executiu català només disposa de les dades fiscals relacionades amb els tributs que gestiona i que ha obtingut en el marc de la més estricta legalitat i en col·laboració amb la resta de les administracions tributàries.

El Govern català es posa a disposició de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (apdcat.cat) per sotmetre’s, a petició pròpia, a una auditoria de la gestió i ús de les dades de caràcter fiscal.

El secretari d’Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, es posa a disposició per comparèixer amb caràcter d’urgència davant la Comissió d’Economia i Hisenda del Parlament de Catalunya per aclarir tots els dubtes que s’hagin pogut generar.

El Govern s’expressa a través dels seus consellers i comunica les seves decisions amb total transparència, a través dels mecanismes de control de l’acció de Govern i amb el rendiment de comptes al Parlament.

En cap cas l’opinió de les persones externes a l’administració és vinculant sobre l’acció del govern de Catalunya.

Deixa un comentari