L’Ajuntament presenta la remodelació dels carrers Pintor Murillo i Doctor Ferran

Aquest dimecres, 20 de setembre a les 19h, el veïnat i els comerços dels carrers Pintor Murillo (entre el passeig Dr. Moragas i el carrer Verge de l’Assumpció) i el carrer Doctor Ferran (entre la carretera de Barcelona i el carrer de Santa Bàrbara) estan convocats a la presentació del projecte de reurbanització d’aquests dos trams de carrer. L’acte es durà a terme a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i serà presentat pel Tinent d’Alcaldia de Territori i Medi Ambient, Fabià Díaz-Cortés, i personal tècnic municipal de la mateixa regidoria.

A la trobada s’explicarà l’estat de tramitació del projecte i les previsions respecte l’execució de les obres. El públic assistent podrà prendre la paraula per aclarir dubtes i opinar sobre el projecte. Es preveu la transformació dels carrers Pintor Murillo (entre el passeig Dr. Moragas i el carrer Verge de l’Assumpció) i el carrer Doctor Ferran (entre la carretera de Barcelona i el carrer de Santa Bàrbara). Complementàriament a aquesta actuació també es preveu la renovació de la
vorera oest de la carretera de Barcelona (entre el carrer Manuel de Falla i el núm. 197 de la mateixa carretera); aquest conjunt d’actuacions tenen per objecte millorar les condicions urbanístiques i d’accessibilitat a la zona comercial de l’entorn del Mercat Municipal Onze de Setembre.

La intervenció dels carrers Pintor Murillo i Doctor Ferran es realitza amb els mateixos criteris globals a tot l’àmbit del projecte, unificant la caracterització del carrer amb el mateix tipus de paviment, il·luminació i mobiliari urbà. Al marge dels aspectes de superfície, també es preveu la renovació o millora puntual de les xarxes de serveis que ho requereixen. El projecte es realitza a través de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a petició de l’Ajuntament; ha estat aprovat inicialment amb un pressupost total de 400.807,90 €uros i segueix el seu tràmit per poder licitar les obres. Podem preveure que l’execució de les obres es durà a terme a principi de l’any 2018.

Per altra part, respecte al projecte de la vorera del tram descrit de la carretera de Barcelona, també s’ha redactat el corresponent projecte valorat en 101.259,18 €uros per part dels serveis tècnics de l’AMB, i actualment està pendent de l’aprovació per part del Servei de Carreteres de la Generalitat.

 

Deixa un comentari