Campanya per una assistència primària digne de la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallés.

Les Federacions i associacions veïnals de diversos municipis del Vallès integrades en la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès i en el marc de la campanya “Una sanitat pública comença per una Assistència Primària digne”, han de portar a terme aquesta setmana una enquesta a les portes dels CAP entre els/les usuaris/es respecte al servei rebut i les deficiències existents.

Convé recordar que dins de les antisocials retallades sofertes per la sanitat pública en general, l’assistència primària ha estat la més perjudicada i que entre altres conseqüències tenim la pèrdua a Catalunya de més de 2.500 professionals entre metges, infermeres i personal administratiu i el personal està sotmès a unes condicions de treball precàries i estressants: han ficat mà als seus sous (congelació, retallada de pagues); reduït de 37 a 25 hores la jornada d’interins i contractats; gairebé nul·la substitució en cas de vacances, baixa per malaltia, permisos de maternitat o jubilació, que obliga a assumir la quota dels seus companys augmentant les llistes d’espera; etc.

La Generalitat menysprea l’Assistència Primària i potencia l’atenció d’hospitals i telefònica. Però com sabem, ni l’hospital, ni el 061 són apropiats per donar l’atenció continuada i a domicili i el que fa és augmentar la saturació dels serveis d’urgència i desaprofitar el potencial de l’atenció primària d’oferir una atenció propera i de filtre per a les urgències.

La campanya, que tindrà diverses fases i actuacions al llarg de l’any, reivindica una Assistència Primària al servei dels pacients, no dels resultats econòmics (la nostra salut no és un negoci); recursos de personal, econòmics i infraestructures suficients (no a les retallades); cobrir automàticament les baixes del personal; dotar dels especialistes necessaris (pediatria, ginecologia, oftalmologia, ….); límit màxim de 48 hores per ser visitat; la construcció dels CAP ‘s que encara falten en alguns municipis; adaptació dels equipaments a les necessitats creixents per l’evolució demogràfica etc.

Deixa un comentari