Barberà il·lumina la façana de l’Ajuntament contra la pena de mort

L’Ajuntament de Barberà del Vallès es va adherir a l’any 2014 a la Xarxa de Ciutats per la Vida / Ciutats Contra la pena de mort, promoguda per la Comunitat de Sant Egidio (comunitat laica present a més de 70 països del món) i que declara el 30 de novembre com a jornada ciutadana “Ciutats per la Vida / Ciutats contra la pena de Mort”.

Aquesta iniciativa vol posar de manifest el paper que poden dur a terme en el procés abolicionista els municipis, i sensibilitzar a la ciutadania contra aquesta pràctica encara vigent a molts estats i països del món. El Consistori vol, mitjançant la veu dels seus òrgans representatius, actuar com a subjecte col·lectiu capaç de concórrer a augmentar el respecte de la vida i de la dignitat de l’home a qualsevol lloc del món. Per aquest motiu es compromet a convertir aquesta adhesió en un esperó per assolir una major responsabilitat, i a actuar en els àmbits que siguin de la seva competència per tal que es creïn espais d’informació i sensibilització sobre els motius del rebuig d’aquesta pràctica i sobre l’evolució de la campanya abolicionista en el món.

L’acord d’adhesió de l’Ajuntament es va aprovar en sessió plenaria al novembre de 2014.

Juan Muñoz

Deixa un comentari