Promesa electoral no acomplerta, la Remunicipalització del servei de neteja.

Ahir dimecres 11 d’abril va tenir lloc un Ple Extraordinari amb un únic punt: Inici dels tràmits per la contractació dels serveis de neteja de determinats edificis i dependències municipals.

 

Donat que el pressupost es de 4.210.800,00€ durant els propers quatre anys està subjecte a regulació harmonitzada. La qual fa referència a que per motiu de l’alt import es necessària la publicació en el bolletí oficial de la Unió Europea. D’aquesta manera qualsevol empresa del mercat es podrà presentar a concurs.

Realment el que es va aprovar en aquest Ple són les clàusules administratives ,per que les empreses interessades presentin les seves propostes .

La votació va quedar de la següent manera:

11 vots a favor   5 de PCPB, 4 Junts per Barberà  i 2 de ERC

10 abstencions 6 de PSC, 2 de Recuperem i 2 del PP

 

Per tant va ser aprovat. El que va quedar pales és que després  dos anys de treballs interns, el  l’actual equip de govern renuncia a un dels seus objectius principals que era la remunicipalització, ja que la part més gran dels serveis de neteja dels edificis i dependències municipals seguiran, com fins ara gestionada per una empresa privada.

Deixa un comentari